มหาสารคาม จัดระเบียบสายสื่อสาร ถ.นครสวรรค์ เพื่อเมืองสวยเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาสารคาม

มหาสารคาม จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ถ.นครสวรรค์  ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของบ้านเมือง

ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยแถว กิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมถนนนครสวรรค์ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ริ้อสายเก่าที่ชำรุด จัดเก็บสายที่รกรุงรังออกเพื่อความปลอดภัย เส้นทางสองฝั่งถนนนครสวรรค์ จากสี่แยกหอนาฬิกา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ถึง สามแยกกาฬสินธุ์

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม โดยได้กำหนดเส้นทางถนนนครสวรรค์ จากวงเวียนหอนาฬิกาจนถึงสามแยกกาฬสินธุ์  ระยะทาง 1.16 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองมหาสารคาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายกิจการสื่อสารโทรคมนาคม พี่น้องประชาชนกลุ่มจิตอาสาและประชาชนชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 2 ข้างทางของถนน ร่วมกันพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับภูมิทัศน์ การประดับประดาตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง  การทำความสะอาดผิวจราจร การปลูกต้นไม้ การทาสีตีเส้นจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้ ให้สวยงามตลอดสองข้างทาง

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมถนนนครสวรรค์ จะมีการจัดเก็บสายไฟและสายสื่อสารที่รกรุงรังออกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและส่วนงามแก่บ้านเมือง และริ้อสายที่ขาดชำรุด เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าหรือการส่งสัญญาณสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น