งานสัปดาห์เภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรในจังหวัดชัยนาท จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” ณ ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาจังหวัดชัยนาท โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร  บทบาทเภสัชกรร้านยา ประเภทของยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรหรือร้านแบบไหนสามารถจ่ายยาประเภทอะไรได้บ้าง และการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา

นพ.ปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ด้วยสภาเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกร และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์กร ร่วมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย และยิ่งในกระแสที่ ประชาชนมีความสนใจในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ เภสัชกรก็พร้อมจะให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และเครือข่ายเภสัชกรในจังหวัดชัยนาท ได้กำหนด   จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม  ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2562 ในโรงพยาบาลทุกแห่ง   มีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร ในการออกเยี่ยมบ้าน บทบาทเภสัชกรร้านยา ประเภทของยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรหรือร้านแบบไหนสามารถจ่ายยาประเภทอะไรได้บ้าง และการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา

นอกจากนี้ในงานยังมีการคัดกรองโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพโดยเภสัชกร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ยา ข้อมูลด้านสุขภาพ และรู้บทบาทของเภสัชกรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม มีของที่ระลึกมากมาย เช่น หนังสือเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ปฏิทินความรู้เรื่องสมุนไพร    และกระเป๋าใส่ยา เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น