ยิ่งแก่ยิ่งมัน!พาเหรดสร้างสรรค์ กศน.แข่งขัน กีฬา ส่งเสริมความสามัคคี รักชาติสถาบัน

กีฬา

 

กศน. จังหวัดสกลนครแข่งขัน กีฬา ประจำปี  จัดขบวานพาเหรดส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เปิดกว้างทางการศึกษา ย่า-ยาย ก็เข้ามาเรียนได้

กีฬา

ที่สนามกีฬาเทศาลนครสกลนคร  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลั่นฆ้องเปิดการแข่งขัน กีฬา  “กศน.สกลนครเกมส์ ระดับจังหวัด” ประจำปี  2561 โดยมี  นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร พล.ต.ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน.จว.สกลนคร

นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัด กศน.สกลนคร นักศึกษา กศน. ตลอดจนประชาชนและนักกีฬา เข้าร่วมกว่า 3,000 พันคน

นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลั่นฆ้องเปิดงาน

มีการร่วมเดินขบวนพาเหรดกันอย่างคึกคัก อีกทั้งยังจัดรูปขบวน และใช้ป้ายรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อต้านยาเสพติด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมการอ่าน การใช้ขยะรีไชเคิล และโครงการไทยนิยมยั่งยืน

มีขบวนผู้สูงอายุ ซึ่ง กศน. ได้เปิดกว้างทางการศึกษาแบบไม่จำกัดอายุ ย่า-ยาย อายุ 70-80 ปี ก็เข้ามาศึกษาได้ โดยคุณยายสง่า อายุ 75 ปี อ.วานรนิวาส ก็ได้กล่าวประโยคที่สำคัญว่า “คนเราไม่แก่เกินเรียน”

ขบวนพาเหรดผู้สูงอายุ

กศน. จาก 18 อำเภอ จัดชุดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นมานำเสนออย่างสร้างสรรค์  อาทิ  การฟ้อนรำผู้ไท จาก อ.โคกศรีสุพรรณ ขบวนผีตาโขน จาก อ.พังโคน ฯ มีการจำลองชุดนักรบแห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างศึก

ซึ่ง กศน. ก็มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ชาติไทยตั้งแต่อดีต จวบจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ กศน. ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. ให้มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยโดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ยายสง่า อายุ 75 ปี อ.วานรนิวาส กล่าวว่า “คนเราไม่แก่เกินเรียนหรอกค่ะ”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่