นักโทษเรือนจำนครพนม ร่วมต่อต้านยาเสพติด และปกป้องสถาบัน โชว์กายบริหาร 10 ท่าพญายม

นครพนม – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเรือนจำ” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมทั้งชายและหญิง รวม 500 คน โดย ผบ.เรือนจำฯ ต้องการปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการหลีกหนีให้ห่างไกลจากยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิด “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ซึ่งผู้ต้องขังพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดี พร้อมที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้นผู้ต้องขังร่วมกันทำกิจกรรม แสดงท่ากายบริหาร 10 โดยให้ชื่อว่า”ท่าพญายม” ประกอบเพลงมาร์ชราชทัณฑ์ เต้นบาสโลบ กายบริหาร 12 ท่า ในชื่อว่า”ท่าพนมไพร” ประกอบเพลง ชุดการแสดงละครพิษภัยของยาเสพติด และแสดงดนตรีของชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางนครพนม ณ สนามกลางเรือนจำกลางนครพนม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่