อำเภอหัวหิน  นำจิตอาสาพัฒนาสวนหลวงราชินี

 

อำเภอหัวหิน จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พัฒนาทำความสะอาดรอบสวนหลวงราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง)

วันที่ 26 มิ.ย. 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ  เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สนองพระราชดำริตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและที่สาธารณประโยชน์

ในโอกาสนี้ ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสวนหลวงราชินี ฝั่งทะเล ให้สวยงาม สบายตา โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ในช่วงเย็นของทุกวัน จะมีมีประชาชนมาออกกำลังกาย และพักผ่อน เป็นจำนวนมาก

SAMSUNG CSC

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่