ปศุสัตว์ชัยนาทเร่งป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทออกพ้นยาและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัด เดินทางลงพื้นที่ยังฟาร์มเลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ให้ความรู้ และฉีดพ้นยาค่าเชื้อโรคป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนั้นได้รับทราบ เพื่อเป็นการวางมาตรกรเชิงรุกในการควบคุมโรงหากเกิดการระบาด

นายนพพร  แก้วกนิษฐารักษ์  ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในจังหวัดชัยนาท  ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในส่วนของจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางจังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และได้มีการประชุมในระดับคณะทำงาน เพื่อให้เข้าใจของสถานการณ์ของโรค และมาตรการการป้องกันของทางราชการ

ประกอบกับในช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศลาว ซึ่งผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกร ขนาดใหญ่ ของจังหวัดชัยนาท นั้นมีอยู่ 45 ราย  ขนาดย้อย 500 กว่าราย และมีสุกร ประมาณ 76,000 ตัว ซึ่งผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกร ขนาดใหญ่ จำนวน 45 ราย นั้นก็ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่มีการป้องทางชีวิภาพที่เข้มข้น และปลอดภัย ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ยังได้เคยมีการเรียก เกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสุกร มาทำการประชุมพูดคุย ถึงแนวทางป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของโรค

สำหรับเกษตรกรรายย้อย ได้มีการสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ออกไปชี้แจง สร้างความรับรู้และความเข้าใจถึงมาตรการในการควบคุมโรค นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ขอยืนยันว่าขณะนี้จังหวัดชัยนาทได้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการของโรค และมีการบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์โดยเข้มงวดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรค และขอยืนยันเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นั้นยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคแต่อย่างใด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น