เอ็นจีโอ พรึบแห่ยึดไมค์เวทีรับฟังความเห็นผังเมืองอีอีซี ฉบับปรับปรุง

เวทีฟังความเห็นฉะเชิงเทรา

เอ็นจีโอ พรึบแห่ยึดไมค์เวทีรับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวมพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ฉบับปรับปรุงก่อนประกาศใช้จริง ขณะตัวแทนชาวบ้านผู้ประกอบการรวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนที่มีโอกาสได้พูดเสนอแนะข้อมูลวอนขอให้ช่วยปรับพื้นที่สีเขียวให้สามารถพัฒนาทำประโยชน์อื่นได้

วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 08.30-13.00 น. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน คณะกรรมการเขตการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมด้วย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและฝังเมือง ได้ร่วมกันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ที่โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ร่างผังเมืองอีอีซี

โดยมีภาคประชาชนตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอ็นจีโอ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นโดยสงบไม่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาพื้นที่ บุกเข้ามายืนถือแผ่นป้ายชุมนุมเหมือนครั้งก่อนๆ แต่มีกลุ่มองค์กรเอกชน (เอ็นจีโอ) จำนวนมากได้พากันเดินทางเข้ามาต่อคิวขอไมค์ร่วมแสดงความคิดอย่างกว้างขวางมากมายหลายสิบคน

ผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

โดยส่วนใหญ่กลุ่มเอ็นจีโอได้แสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการอีอีซี โดยแสดงความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ และกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมที่ จ.ฉะเชิงเทรา เคยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งหอยปูปลา แหล่งผลิตข้าว และยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

เตรียมการพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสีของผังเมืองรวม จากพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นพื้นที่สีเหลืองอ่อน สีม่วงลาย และสีขาว ตลอดจนการคัดค้านแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการก่อตั้งท่าเรือบก (ICD) ใน ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ และขอความชัดเจนในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำกินของชาว ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว ตลอดจนความกังวลในด้านการกำจัดขยะ และการบำบัดน้ำเสียในอนาคต และการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ฉบับปรับปรุง

ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนชาว จ.ฉะเชิงเทรา อย่างแท้จริง ได้เสนอให้ทางคณะกรรมการอีอีซี ทำบันทึกข้อกำหนดแนบท้ายในพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ในการทำประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การจัดทำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก เพื่อแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนการปลูกสร้างบ้านเรือนอาคารเช่า สร้างห้องพัก และโรงแรมได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย

ร่วมกันปรับปรุง

เนื่องจากข้อกำหนดผังเมืองรวมเดิมนั้น ถือเป็นการปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพทำกินของประชาชนมาอย่างยาวนานจนไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ประกอบกิจการอะไรได้นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีความกังวลต่อทางด้านเส้นทางการคมนาคม ที่จะมีการการพัฒนาจุดเชื่อมต่อทางร่วมทางแยกที่อาจไม่ครอบคลุม เช่น ที่บริเวณสี่แยกพนมสารคาม

ผู้ประกอบการขอใช้พื้นที่สีเขียว

และขอความชัดเจนเกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพิ่มเติม หรือถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ว่ามีแนวของเส้นทางที่แท้จริงเป็นอย่างไรอยู่ตรงจุดไหน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก

เวทีรับฟังความเห็น

ขณะที่ นางสาวทัศนีย์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการอีอีซีถือเป็นคนกลางที่จะเข้ามารับฟังในทุกปัญหา  เพื่อพยายามที่จะนำมาปรับสมดุลกันให้ได้มากที่สุดในการกำหนดผังแม่บทในการทำงานที่ถูกต้องที่สุดตามหลักวิชาการของผังเมือง จุดไหนที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ และมีข้อจำกัดต่างๆ เราก็จะกันออกไว้เลย สิ่งไหนที่เป็นศักยภาพเดิมที่มีการปรับปรุงแล้วยังต้องนำมาบรรจุอยู่ในผังเมืองของอีอีซีต่อไป

เอ็นจีโอโผล่พรึบ

ผังในวันนี้จึงเป็นผังที่มีการยืดหยุ่นต่อการทำงานมากที่สุด สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากมีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตามภาวะของโลกแล้ว โดยไม่เกิดมูลค่าเพิ่มก็จะนำมาปรับบางส่วนตรงนี้ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่อนเพื่อเปิดช่องในการนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนั้นเรายังคงอนุรักษ์ไว้

เอ็นจีโอยึดไมล์

โดยในเรื่องของนวัตกรรม ที่ทางอีอีซีพูดถึง จะช่วยในการยกระดับเกษตรกรให้มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน นี่คือกระบวนการทำผังเมืองของเราและการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ส่วนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สีม่วงที่จะถูกกำหนดใหม่อยู่ในผังเมืองอีอีซี เช่น ที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง นั้น ยังจะต้องมีตัวกรองอีกหลายขั้นตอน

มาคัดค้านโครงการเขาดิน

เช่น ต้องเป็นไปตามกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรม จะต้องจัดทำในเรื่องของอีไอเอ ในอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายที่ต้องทำอีไอเอ ซึ่งต้องผ่านการกลั่นกรองอีกหลายขั้นตอน รวมถึงยังมีหน่วยงานที่ต้องเข้ามากำกับดูแล หลังจากเริ่มงานโครงการอีอีซีมาเกือบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.61 สามารถรับรู้ปัญหา และรู้ในจุดอ่อนของการไม่เชื่อมั่นในนโยบายของภาครัฐมาเมื่อสมัยอดีต โครงการต่างๆที่จะถูกบรรจุอยู่ในฝังเมืองไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในการพัฒนาประเทศโดยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

คิวยาว

โดยยังจะมีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ มาขัดเกลาในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การทำกฎหมายอีอีซีขึ้นมาเพื่อนำไปปลดล็อคในการทำงานเหล่านี้ ที่ต้องบูรณาการในการทำงาน เสียงสะท้อนในวันนี้ไม่ใช่เสียงจากเวทีแรกที่ได้ยินมา แต่เป็นเสียงที่มีความสำคัญจึงได้น้อมรับไว้ทุกข้อเสนอ อะไรที่ให้คำสัญญาไว้เราจะทำงานอย่างจริงๆ จังๆ

ห่วงขยะอิเล้กทรอนิกส์

ตลอดจนโครงการต่างๆที่เห็นว่าไม่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบในอนาคต ทางอีอีซีจะนำไปทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอุตสาหกรรม และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น นางสาวทัศนีย์ กล่าว

มากันคึกคัก

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สำหรับกลุ่มที่เข้ามาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการในพื้นที่จะมีการตรวจสอบว่าเป็นคนในพื้นที่จริงหรือไม่หรือเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการโครงการพัฒนาพิเศษจริงหรือไม่ นางสาวทัศนีย์ ตอบว่า สำหรับคนคัดค้านในภาพรวมนั้นไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่นั้นเรารับฟังอยู่เสมอ แต่ก็จะมีหลักทางเทคนิควิชาการ คอยกลั่นกรองในการทำงานในโครงการของเราและเราทราบว่าใครเป็นใครอยู่แล้ว นางสาวทัศนีย์ กล่าว

เอ็นจีโอยึดเวที

ขณะเดียวกัน นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนันตำบลเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้ายื่นหนังสือเร่งรัดและสนับสนุนให้โครงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อรองเลขาธิการอีอีซี โดยระบุว่าคนในพื้นที่อย่างแท้จริงนั้นอยากให้บุตรหลานมีงานทำใกล้บ้าน พร้อมระบุว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ จนเกิดความล่าช้าอยู่ในขณะนี้นั้น ไม่เคยได้เข้ามาช่วยเหลือเลี้ยงดูอะไรคนเขาดิน คนในตำบลเขาดินจึงต้องการความเจริญให้เข้ามาในพื้นที่โดยเร็วมากกว่า นายโชคป์ทวีท์ กล่าว

กำนันเขาดิน ยื่นหนังสือ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น