ระนอง ร่วมขับเคลื่อนสู่ “อุทยานแห่งชาติสีเขียว”

ระนอง ร่วมขับเคลื่อนสู่ “อุทยานแห่งชาติสีเขียว”

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ได้เชิญสมาคมฯเข้าเป็นตัวแทนการขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติสีเขียว ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

วันอังคารที่25 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  นายมนตรี บัวแก้ว    ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ   ร่วมด้วยผู้แทนส่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสำนักอนุรักษ์ที่4 นายทำนุ ล่อใจ พร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว นายสมเจตน์ จันทนา

พร้อมตัวแทนคณะกรรมการภาคเอกชนและหน่วยงาน ตัวแทนประเมินโครงการ “อุทยานสีเขียว” , กำนันตำบลหงาว นายธรณิช อิ้วตกส้าน , นายก อ.บ.ต.หงาว นายสุนาถ ภักดี , นางรุ่งระพี มหพันธ์ทิพย์ เจ้าของโรงแรมฟาร์มเฮ้าท์.หัวหน้า รพ.สต.ตำบลหงาว ,ตัวแทนจากมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,และ นายสงกรานต์ กรสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระนอง

โดยคณะกรรมการได้ถูกแต่งตั้งโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุทยานแห่งชาติแห่งชาติสีเขียว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติสีเขียว Green National Parks ระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการพัฒนาอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน มีการบริการที่ดี แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น