เปิดอลังการงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์อย่างอลังการ พร้อมจำลองเวที “พราวพัสตราวิจิตรแพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” ชูของดีและเอกลักษณ์เมืองน้ำดำ ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวในโลกและเครื่องดนตรีโปงลาง คาดนักท่องเที่ยวร่วมงานนับแสนคน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวในโลก และเครื่องดนตรีโปงลางสัญลักษณ์จังหวัด

โดยพิธีเปิดงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ทั้งการฟ้อนออนซอนโปงลางแพรวา การรำกลองยาว และการแสดงดนตรีพื้นบ้านชนิดต่างๆ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับมีประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก

จากนั้นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มอาชีพได้ร่วมกันเปิดศาลาวิจิตรแพรวา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดเป็นนิทรรศการการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมแพรวา และการออกร้านจำหน่วยผ้าไหมแพรวา โดยไฮไลท์สำคัญของงานมีการจำลองเวที “พราวพัสตราวิจิตรแพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” ซึ่งได้ไปแสดงโชว์การเดินแบบในชุดผ้าไหมแพรวาจากฝีมือของนักออกแบบระดับประเทศที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี จนโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมาแล้ว และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนกาฬสินธุ์ เนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์ได้ระดมผ้าไหมแพรวาที่ถือได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกจนได้รับขนานนามให้เป็นราชินีไหม ตลอดจนออแกไนท์มืออาชีพไปจัดการแสดงในนามกลุ่มร้อย แก่น สาร สินธุ์ เพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาออกสู่สากล

สำหรับกิจกรรมในงานตลอด 10 วัน 10 คืน มีการแสดงโปงลางของนักเรียนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีการจัดแสดง การแสดงและสาธิตประเพณีฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน การจัดแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ การออกรางวัลสลากกาชาด การบรรเลงดนตรีโปงลางพร้อมกัน 224 ลาง การแสดงและจำหน่ายผ้าไหมแพรวาสินค้าโอทอปจากกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศไทย และตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆการประกวดผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเยาวชนการแข่งขันกีฬา การแสดงมอเตอร์โชว์ และลานอุตสาหกรรม

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวัฒนธรรม 4 ภาค ณ วิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ โดยได้ทรงบรรเลงดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ถือเอาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้ จ.กาฬสินธุ์ครบรอบ 224 ปี จึงได้จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่จะร่วมสืบสานการเล่นดนตรีโปงลางและผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมงานนับแสนคน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่ชั่วลูก ชั่วหลาน โดยเฉพาะเวที“พราวพัสตราวิจิตรแพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”ซึ่งได้ยกระดับผ้าไหมแพรวาที่ถือได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกออกสู่ระดับสากล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่