ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร

ปทุมธานี  ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร


ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน๙0๔ วปร.

ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นโดยการเตรียมความพร้อมของพื้นที่รับน้ำ โดยดำเนินการ เก็บขยะ ขุดคูคลองต่าง ๆ ไม่ให้ขวางกั้นทางระบายน้ำ เตรียมระบบเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งจัดหาแหล่งสำรองไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ดั้งนั้นจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน 1.บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี 2.บริเวณทางเข้าพลัม คอนโด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 3.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 4.บริเวณหน้าศูนย์มิตชูบิชิตรงข้ามโรงเรียนวัดครู ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 5.บริเวณหน้าตลาดสี่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น