ผู้ว่าฯพร้อมชาวเมืองดอกบัว ร่วมเวียนเทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชา

ปทุมธานี ผู้ว่าฯพร้อมชาวเมืองดอกบัว ร่วมเวียนเทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อ เวลา 18.00 น. วันที่1 มี.ค.61ที่วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี    นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก  นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี พระราชวรเมธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน และการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ ซึ่งถือเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่1. การไม่กระทำความชั่วทั้งปวง2. การกระทำความดีทั้งปวง 3. การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว  ฉะนั้นเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึง พุทธศาสนิกชน จึงได้พร้อมใจทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และเวียนเทียนในช่วงภาคค่ำ

  

 

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา/ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่