ช้างป่าภูหลวงล้มเน่าคาไร่ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2560  นายถาวรศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ   ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ 8 จ.ขอนแก่น นายสุรพล ประสมทรัพย์   หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย   สัตวแพทย์หญิงนันทิตา รักษาชาติ  แพทย์ชำนาญการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ 8   ฝ่ายปกครอง อ.ด่านซ้าย   จ.เลย  เดินทางไปตรวจสอบช้างป่าล้มบริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกับไร่ของชาวบ้าน ห่างจากบ้านวังเวิน หมู่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย ประมาณ 5 กิโลเมตร  หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

จากการตรวจสอบของสัตวแพทย์ พบว่า ช้างตัวนี้เป็นช้างพัง  อายุประมาณ 20-25 ปี  ศพได้เน่าเปื่อย คาดว่าล้มมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์  บริเวณลำตัวของช้างไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออวัยวะสูญหาย   สันนิษฐานว่าช้างพังตัวนี้ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมาหากินพืชไร่ของชาวบ้าน  แล้วถูกสารพิษ ยาปราบศัตรูพืชแล้วล้มลง

อย่างไรก็ตามแพทย์ได้ตัดเนื้อเยื่อกระเพาะส่งตรวจ  เพื่อหาสาเหตุการล้มที่แท้จริงต่อไป  ส่วนการทำลายซากช้างนั้น  เจ้าหน้าที่ได้นำปูนขาวมาโรย  แล้วทำการฝังกลบเพื่อให้เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติ พร้อมทำพิธีจุดธูปขอขมาต่อช้างป่า ก่อนทำการฝังกลบ

ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่ประมาณ 897 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 560,593 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเรือ  อำเภอภูหลวง  และอำเภอด่านซ้าย  จ.เลย   แต่พื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง ขยายพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ป่าเหลือน้อยลงอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ประมาณ 100 ตัว   ทำให้แหล่งอาหารช้างป่าลดน้อยลง  ทำให้ช้างออกไปหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน  เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง  ซึ่งทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ปัญหา ทั้งการรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ป่า  การทำรั้วไฟฟ้า  และการทำโป่ง หรือปลูกพืช เพิ่มแหล่งอาหารช้า

ภาพข่าว วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น