กาฬสินธุ์ผู้ว่าสั่งสอบคนทำบัญชี สพม.24ถูกกล่าวหาทุจริตในหน้าที่

ผู้ว่ากาฬสินธุ์สั่งสอบคนทำบัญชี สพม.24 ถูกกล่าวหาทุจริตในหน้าที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี ตัวแทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อร้องให้ตรวจสอบและเอาผิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทุจริตในหน้าที่ โดยให้รายงานผลภายใน 30 วัน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยถึง กระบวนการสอบสวน ตามข้อร้องเรียนของ ตัวแทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณี นางปิยพร สุจิตตกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยกล่าวหา ว่ามีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเทงบประมาณของหน่วยงานและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบทางราชการจนเกิดความเสียหายที่ส่อทุจริต
นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่า ข้อร้องเรียนเกิดขึ้นระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2560 เป็นเรื่องพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างข้าราชการด้วยกัน แต่ประเด็นสำคัญไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงิน เบื้องต้น ในแต่ละปี แบ่งเป็น 4 ช่วง ใน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 224,820 บาท
“กรณีดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรม ได้ส่งหนังสือไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้สอบสวนแล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อรายงานไปยัง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งหากมีมูลความผิด ก็คงจะต้องถูกตั้งกรรมการเอาผิดทางวินัยต่อไป”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น