พาณิชย์ระนอง สุ่มตรวจสต็อคน้ำมันปาล์มโรงงานสกัด

พาณิชย์ระนอง สุ่มตรวจสต็อคน้ำมันปาล์มโรงงานสกัด

ระนอง- นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่าวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพาณิชย์ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มเฉพาะกิจ จังหวัดระนอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ของโรงงานสกัด ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย โดยทำการตรวจจำนวน 1 ราย คือ บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด โดยมีถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 4 ถัง ความจุถังละ 1,000 ตัน รวมความจุถัง 4,000 ตัน รายละเอียด ดังนี้

1. ถังที่ 1 มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จำนวน 1,088.03 ตัน ค่า FFA=4.14 ค่าความชื้น = 0.30 2. ถังที่ 2 มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จำนวน 930.20 ตัน ค่า FFA=3.76 ค่าความชื้น = 0.44  3. ถังที่ 3 มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จำนวน 628.060 ตัน ค่า FFA=4.43 ค่าความชื้น = 0.2 4. ถังที่ 4 มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จำนวน 717.10 ตัน ค่า FFA=4.51 ค่าความชื้น = 0.28  รวมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จำนวน 3,329.89 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 346.960 ตัน (14 มิ.ย.62 จำนวน 3,676.850 ตัน) คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.44

5.ปริมาณผลปาล์มที่ค้างบนลานโรงงาน จำนวน 812.960 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนเป็น จำนวน 74.06 ตัน (14 มิ.ย.62 จำนวน 887.020 ตัน) คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.35  6.ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย 18% กก.ละ 3.40 บาท

ส่วนโรงงานสกัด อีก 2 ราย คือ บริษัท พรีเมียมปาล์มออยล์ จำกัด หยุดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ไม่มีสต็อกน้ำมันคงเหลือแต่อย่างใด และบริษัท เจริญปาล์มราชกรูด จำกัด หยุดดำเนินการ ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2561 มีสต็อกน้ำมันคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จำนวน 13.544 ตัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น