อบต.คลองหก ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้กับนักเรียน เพื่อลดปริมาณของการเกิดขยะ

ปทุมธานี อบต.คลองหก ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้กับนักเรียน เพื่อลดปริมาณของการเกิดขยะในแต่ละครัวเรือน

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม วิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้กับ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก และโรงเรียนโดยรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกกว่า 200 คน โดยมี นางสาวมยุรี สีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับบรรยายให้ความรู้ หลักการในการคัดแยกขยะ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องขยะ ประกอบกับการจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก และรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีชุมชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการต่างๆ ตั้งอยู่อย่างมากมาย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำเน่าเสีย ได้ถ้าหากมีระบบการจัดการ หรือ ความเข้าใจในการจัดการด้านขยะไม่ดี ซึ่งจากสถิติ มีปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของตำบลคลองหก ประมาณ 30 ตันต่อวัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในชุมชน โดยมุ่งหวังให้ตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ ในการจัดการขยะมูลฝอย ร่วมทั้งเรื่องของการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณของการเกิดขยะขึ้นในแต่ละวัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น