อพท.เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูศิลปะพิ้นบ้านให้เยาวชนตำบลตะเคียนเตี้ย

อพท.เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูศิลปะพิ้นบ้านให้เยาวชนตำบลตะเคียนเตี้ย

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน


ที่อาคารอเนกประสงค์(อบต.เก่า) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ อพท.ไดัร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือพัฒนาเยาวชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเยาวชนในพื้นที่พิเศษ ให้เกิดทักษะและการบริหารจัดการ คน งาน เงิน รวมถึงสามารถจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมได้และยังต้องการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทำงานของเยาวชนในพื้นที่พิเศษแต่ละพื้นที่นั้นๆ ทางสมาคมได้ลงพื้นที่ใน 6 พื้นที่พิเศษด้วยกันในหลายจังหวัด ในกิจกรรมแรกลงจังหวัดชลบุรีที่ตำบลตะเคียนเตี้ยแห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้าน

โดยได้วิทยาการจากบ้านร้อยเสา มีป้าลมุล ประกอบธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม ตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ศิลปะพื้นบ้านให้แก่เยาวชน อาทิ การร้อยพวงมาลัยสำหรับไหว้พระ,การทำบายศรีปากชาม,การตัดพวงมะโหดและการแสดงลำตัด เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่