ไข้เลือดออกระบาดระบาดหนัก ตายแล้ว 1 ราย ป่วยพุ่งสูง 400 ราย

สระแก้ว – ไข้เลือดออกพื้นที่ จ.สระแก้ว ระบาดหนัก สาธารณสุขพบผู้ป่วยพุ่งสูง 400 ราย ล่าสุด ตายแล้ว 1 ราย ระบุ หากพบผู้ป่วยต้องรีบรายงานเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เสร็จภายใน 1 วัน พร้อมทั้งติดตามต่อเนื่องอีก 28 วัน จึงจะสามารถควบคุมโรคได้ผล เร่งฉีดพ่นหมอกควันและควบคุมพื้นที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างใกล้ชิด

พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 62 ที่ผ่านมา พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 392 ราย อัตราป่วย 69.76 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น อัตราตาย 0.18 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกที่ อำเภอเมืองสระแก้ว มีอัตราป่วย 107.08 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น 91.10 ต่อแสนประชากร และอำเภอคลองหาด 91.06 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ 5-9 ปี และ 0-4 ปี พบผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงในอัตราส่วนพอ ๆ กัน สถานการณ์ในภาพรวม พบว่าในเดือนพฤษภาคม จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยจำนวน 135 ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีถึง 5 เท่า ทำให้จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ และอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 6 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก รองจากจังหวัดตราด เท่านั้น

 

“ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 392 ราย อัตราป่วย 69.76 ต่อแสนประชากร พบการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 9 อำเภอ 55 ตำบล 177 หมู่บ้าน ในสัปดาห์ที่ 21 มีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ 55 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว 15 ราย อำเภอคลองหาด 5 ราย อำเภอตาพระยา 1 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 16 ราย อำเภอวัฒนานคร 6 ราย อำเภออรัญประเทศ 3 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ราย อำเภอโคกสูง 1 ราย และอำเภอวังสมบูรณ์ 5 ราย ” แพทย์หญิงอรรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ยังกล่าวอีกว่า ช่วงนี้หากพบผู้ป่วยมีไข้เกิน 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น ต้องแนะนำให้ไปโรงพยาบาล ห้ามฉีดยา ห้ามจ่ายยา กลุ่มแก้ปวดลดไข้ต้านการอักเสบ กลุ่มเอ็นเสด แอสไพริน เพราะจะทำให้โรครุนแรงขึ้น และหากพบผู้ป่วยต้องรีบรายงานเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ในพื้นที่เข้าไปยังบ้านที่มีผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เสร็จภายใน 1 วัน และติดตามต่อเนื่องอีก 28 วัน จึงจะสามารถควบคุมโรคได้ผล

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงอยากขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน) 2.โรงเรียน(สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ 6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โดยยึดหลัก “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย 2.เก็บขยะให้เกลี้ยงไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์ 3.เก็บปิดน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้งจุดที่มักมองข้ามภายในบ้าน เช่น แก้วน้ำ แจกันหน้าหิ้งพระและศาลพระภูมิ ควรล้างและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ช่วยป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายลือชัย จันวะโร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลที่มีผู้เสียชีวิต 1 ราย กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่ามีการระบาดมากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขตป่าในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ เนื่องจาก 2-3 ปีก่อน มีผู้ติดเชื้อเพียงปีละ 4-5 ราย แต่ปีนี้จำนวนตัวเลขพุ่งไปถึง 46 คนในปัจจุบัน และพื้นที่หมู่ 15 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วนั้น หมู่บ้านดังกล่าว มีผู้ป่วยแล้วหมู่บ้านเดียวถึง 15 คน ดังนั้น ทาง รพ.สต.ในพื้นที่จะต้องร่วมกันเฝ้าระวังและเข้าไปควบคุมกรณีพบโรค โดยอาศัย อสม.แต่ละหมู่บ้านในการให้ความรู้ และช่วยเหลือโดยให้ชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลแหล่งเพาะพันธ์ยุง พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านแต่ละแห่งในการแจ้งเตือนและหากพบมีผู้ป่วย เป็นไข้ ห้ามซื้อยามากินเองและรีบนำส่ง รพ.เพื่อให้มีการตรวจวินิจฉัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยแล้ว

ด้าน นางชมพู่ วงษ์ตี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1280 ม.10 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า ที่บ้านของตนเองก็เคยมีหลานเป็นไข้เลือดออกมาก่อน แต่ตอนนี้หายแล้ว ก็กลัวอยู่เหมือนกัน เพราะช่วงนี้ยุงมีจำนวนเยอะมาก ทำให้เราไม่สามารถที่จะระวังได้หมด นอนก็ต้องกางมุ้ง ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะเอาทรายอะเบทที่ทางอนามัยแจกให้ไปใส่ในโอ่งน้ำ อะไรที่มีน้ำขังก็จะเทออกไว้ อย่างน้อยก็ช่วยป้องกัน ซึ่งเห็นข่าวว่ามีคนตายก็กลัวเหมือนกัน

—————————

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่