สู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหว บริษัทดังเมืองท่องเที่ยวชายแดน เลิกจ้างพนักงานนับร้อยชีวิต

สงขลา – สะเดา พนักงานโรงแรมจำนวน 150 คน รวมตัวรับฟังคำชี้แจง หลังจากโรงแรมในเครือวีเฮชเอ็ม บ.ด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ประกาศเลิกจ้างหลังเศรษฐกิจทรุดหนัก ส่งผลตกงานทันที19 มิ.ย. 62 ได้มีพนักงานของโรงแรมในเครือ วีเฮชเอ็ม ในพื้นที่บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 150 คน ได้รวมตัวกันที่อาคารแห่งหนึ่ง เพื่อมารับฟังการชี้แจงของผู้บริหาร ซึ่งมีนางอรพินทร์ คงพรม หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ในเครือวีเฮชเอ็มซึ่งเป็นแกนนำ หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเลิกจ้างทำงานเมื่อวานนี้ ส่งผลให้พนักงานนับร้อยคนตกงานทันทีโดยนางอรพินทร์  คงพรม บอกว่าทางบริษัทไม่ได้มีการบอกล่วงหน้า เมื่อเซ็นยินยอมในหนังสือเลิกจ้างก็มีผลทันที และยังได้เงินชดเชยเพียงเดือนเดียว ซึ่งมองว่าไม่มีความยุติธรรม ซึ่งกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างไม่รู้ตัวมาก่อน บางคนยังไม่ได้เตรียมตัวหางานใหม่ และยังทำใจไม่ได้ เนื่องจากได้ร่วมงานกับบริษัทมานานหลายปี ซึ่งได้แนะนำให้พนักงานทั้งหมดที่ถูกเลิกจ้าง ไปรวมตัวที่สำนักงานคุ้มครองสวัสดิการแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงจะได้รับหรือเงินชดเชยในกรณีที่มีการเลิกจ้างต่อไปทั้งนี้การเลิกจ้างดังกล่าว มีข้อมูลเปิดเผยว่า เป็นเรื่องปกติที่บริษัทประกอบการโรงแรมและที่พัก ที่บ้านด่านนอก หลังจากภาวะปัญหาด้านเศรษกิจตกต่ำ บริษัทได้ประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายปี บริษัทจึงได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานส่วนหนึ่ง เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้

สำหรับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ บ้านด่านนอก ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง สาเหตุที่เกิดวิกฤติครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินริงกิตมาเลเซีย ที่ตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งค่าเงินริงกิตตกลงมาแตะที่ 1 ริงกิต = 7 บาทเศษฯ รวมถึงปัญหาการเข้า –ออกด่านพรมแดน ที่ถูกมองว่ามีความเข้มงวด เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งหายไป

จนผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อื่น ต้องยอมปิดกิจการเนื่องจากแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว และกลับถิ่นฐาน ส่งผลการค้าชายแดนโดยรวมซบเซา ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งโรงแรมหลายสิบแห่ง ได้รับผลกระทบมานานหลายปี

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น