กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จับมือ เปิดโรงงานผลิตน้ำแข็งในระยอง คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับ EEC

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา10:00 น. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตน้ำแข็งไอซ์แลนด์ ของบริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย พันโทนนท์  จุลานนท์ และ นายวรรัตน์ ตุลยานันต์ กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ

          จากการเปิดเผยของคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด ทราบว่า บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2561 โดยการรวมกลุ่มของผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นโอกาส ในการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC  ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็ง ตราไอซ์แลนด์ ณ จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตน้ำแข็งในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับโลก เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำแข็งที่มีความสะอาดได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนส่งมอบถึงมือผู้บริโภค โดยเราใส่ใจตั้งแต่การเริ่มออกแบบ  การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีมาตรฐานและทันสมัย มีระบบไลน์การผลิตในห้องสะอาดระบบปิด Clean Room และบรรจุพร้อมปิดผนึกถุงทันทีด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อป้องกันการถูกสัมผัสหรือปนเปื้อนอย่างแท้จริงก่อนถึงมือผู้บริโภค อีกทั้งยังมีระบบจัดเก็บสต๊อกสินค้าในห้องเย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ตัน เพื่อทำให้น้ำแข็งสวยแข็งตัวไม่ละลายก่อนส่งมอบ ด้วยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและทีมงานที่พร้อมให้บริการ  ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าน้ำแข็งไอซ์แลนด์ทุกก้อน สะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับโลกอย่างแน่นอน

           ขณะนี้ทางโรงงานได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองระบบมาตรฐานสากล 4 ระบบคือ GMP มุ่งเน้นควบคุมผลิตอาหารให้ปลอดภัย ระบบ HACCP มุ่งเน้นควบคุมการผลิตอาหารให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ระบบ ISO9001 มุ่งเน้นควบคุมระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และISO14001 มุ่งเน้นควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อทำให้โรงงานผลิตน้ำแข็งไอซ์แลนด์เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก

         พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติมีใจความสำคัญว่า”เป็นที่ทราบกันดีว่าภาคเอกชนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับสังคม มีธรรมาภิบาล และมีคุณธรรม ไม่แสวงหากำไรเกินควร ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ ย่อมส่งผลด้านบวกแก่สังคมและประชาชน

          การที่ได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกันตั้งใจประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ เช่นกิจการผลิตน้ำแข็ง ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันนี้นับว่าเป็นเรื่องดี ขอให้ยึดมั่น ในมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค และขอเป็นกำลังใจให้บริษัท กรุงเทพไอซ์ ประกอบกิจการได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งใจไว้”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่