อดีตนักวิจัย องค์กร NASA  จัดการอบรม การเรียนรู้ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ของ มทร.ธัญบุรี

ปทุมธานี อดีตนักวิจัย องค์กร NASA  จัดการอบรม การเรียนรู้ให้บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตนักวิจัย องค์กรอวกาศ NASA USA และถือว่าเป็นผู้ที่พบรักกับธรรมะ จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (learn how to learn) โดยมี บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี บุคลากรภายนอก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน

สำหรับการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (learn how to learn) แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือเช้าและบ่าย ในช่วงเช้าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (learn how to learn) โดยเน้นการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1 เรียนรู้ด้วยสายตาจากการอ่านหรือการดู 2 คือจากการฟัง และ 3 จากการลงมือทำ เพื่อทำความเข้าใจและ แยกแยะ กลุ่มคน เพราะ เนื่องจาก คนแต่ละครนั้นมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงานได้เป็นอย่างดี ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop ฐานกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในช่วงเช้าใช้ต่อยอดและลงมือทำ

ด้าน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เปิดเผยว่า เพราะว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการเรียนรู้ต่างๆ ต้องใช้วิธีที่แตกต่างกัน ดันนั้น หากเราจะต้องสอนใคร ควรศึกษาและแยกแยะความแตกต่างของคนคนนั้นให้ได้ก่อน ว่าเข้า ถนัด การมองและ อ่าน หรือ ถนัดการฟัง หรือถนัดการลงมือปฎิบัติ จากนั้นจึงใช้รู้แบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับคนคนนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่