รองอธิบดีกรมศุลกากร แถลงตรวจยึดเมล็ดโกโก้ของต้องห้ามนำเข้ามูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดเมล็ดโกโก้ของต้องห้ามนำเข้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ทั้งหมด 8 ตู้ จำนวน 3,099 กระสอบ น้ำหนักสุทธิ 201,435.00 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2562  ที่ท่าเรือบริษัท แอคทูลั่ม จำกัด (สหไทยเทอร์มินอล) ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดเมล็ดโกโก้ (COCOA) ไม่มียี่ห้อ ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ทั้งหมด 8 ตู้ จำนวน 3,099 กระสอบ น้ำหนักร่วม 201,435.00 กิโลกรัม มูลค่ารวม 16.68 ล้านบาท ซึ่งมีประเทศกำเนิด Republic of Cote d’Ivoire ยกเว้นอากร โดยขอใช้สิทธิส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-Export) เนื่องจากผลการตรวจของด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ แจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำเมล็ดโกโก้เข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  และที่แก้ไขเพิ่มเติม การนำเข้าเมล็ดโกโก้เพื่อการค้า จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่นำเข้ามาที่ท่าเรือเอกชน บริษัท แอคทูลั่ม จำกัด (สหไทยเทอร์มินอล) โดยสำแดงชนิดสินค้าเป็น เมล็ดโกโก้ (COCOA) ไม่มียี่ห้อ บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ทั้งหมด 8 ตู้ จำนวน 3,099 กระสอบ น้ำหนักสุทธิ 201,435.00 กิโลกรัม มูลค่ารวม 16,680,099.13 บาท

ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ และนำของที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของนั้น อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244  ประกอบกับมาตรา 252  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2551 และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550  ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562

นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต และการนำเข้ามาทางผู้นำเข้าได้สำแดงเอกสารถูกต้องทุกอย่าง และเข้ามาในระบบของศุลกากรทุกอย่าง เพียงแต่ว่าของนี้พอไม่มีใบอนุญาตนำเข้า จึงมีความผิดฐานนำของเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต คือจริง ๆ แล้วถ้าเผื่อไม่เป็นของต้องห้ามเป็นเมล็ดโกโก้ที่นำเข้ามาจากประเทศอื่น ๆ ที่นำเข้าได้เช่นของประเทศฟิลิปิน  เป็นต้น แต่ในเมื่อห้ามทางเรากรมศุลกากรก็ไม่สามารถตรวจปล่อยออกไปได้ ส่วนความเสียหายคือสินค้านี้ไม่มีค่าภาษีได้รับการยกเว้นภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่เนื่องด้วยทางกรมการเกษตรเกรงว่าอาจจะมีเกี่ยวกับโรคระบาดทางพืช ที่มากับเมล็ดโกโก้เหล่านี้ ก็จึงไม่ให้นำเข้ามาในประเทศก็จะให้ส่งกลับออกไปถ้าหากไม่สามารถส่งกลับออกไปได้ ซึ่งมันก็อยู่กับผู้นำเข้าว่าจะระงับกับกรมได้และก็ซื้อของกลางนั้นคืนไปและก็ส่งกลับออกไปก็ยังสามารถทำได้อยู่ มิเช่นนั้นเมื่อคดีจบศุลกากรก็ต้องนำไปทำลายต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น