กอ.รมน.ขุดลอกคลองมะเกลือ นาอิน-พิชัยแก้ไขปัญหาแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซากกว่า 30 ปี

พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี  รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) )/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อ.ต.พร้อมด้วย พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 14 ,นายชลิต  ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อ.ต.และ  นายปรัชญา   เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ลงพื้นที่โครงการการขุดลอกคลองมะเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะมีการส่งมอบให้กับ อบต.นาอิน และ ประชาชนตำบลนาอิน ได้ใช้ประโยชน์ หลังรอคอยมานานกว่า 30 ปี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนมารอให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณทุกหน่วยงานที่ผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าว

พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ กล่าวว่า ต.นาอิน อ.พิชัย เป็นชุมชนเก่าแก่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของราษฎรมาตั้งแต่ประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรแต่ในช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่ทำการเกษตรจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และยังเป็นพื้นแล้งซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคลองมะเกลือเป็นแนวแบ่งเขตการปกครอง ซึ่งปัจจุบันคลองมะเกลือมีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ช่วงหน้าแล้งหลัง กอ.รมน.จังหวัด อ.ต.รับทราบปัญหาจึงลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางน้ำ จากคลองมะเกลือ ต.นาอิน  เชื่อมต่อ คลองมะแพลบ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และ อบจ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ดำเนินการขุดลอกคลองมะเกลือ 1700 เมตร ลึกกว่า 2 เมตร กว้างกว่า 6 เมตร โดยนำดินจากการขุดลอกทำคันคลองขนาดใหญ่ และขอกำลังทหารจาก ป.21 ,พัน 20  ตลอดจนท้องที่ ท้องถิ่นได้จัดประชาชนคนในพื้นที่กำจัด ผักตบ ชวา ขณะที่ จ.พิษณุโลกได้ดำเนินโครงการเช่นเดียวกันนี้ ขุดลอกคลองมะแพลบระยะทาง 400 เมตร เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน  “ขณะนี้การดำเนินโครงการการขุดลอกคลองมะเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ต.นาอิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโครงการการขุดลอกคลองมะเกลือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน ดูแลต่อไป  ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนรอยต่อทั้ง 2 จังหวัด (อุตรดิตถ์ -พิษณุโลก) โดย จ.อุตรดิตถ์ มีประชาชน ต.บ้านหม้อ และ ต.นาอิน อ.พิชัย และยังได้ใช้ประโยชน์น้ำเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย” พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น