ตากจุดความร้อนสูงสุด

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นชุมชนช่วง 2-3 เดือนนี้ จุดความร้อนตากครองอันดับ 1

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปที่บริเวณลานดิน ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดไทยนิยมสู้ไฟปลอดควันไฟยั่งยืน  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ  และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า 3,000 คน ไปร่วมงาน  ในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้กับผู้ร่วมงาน  ปล่อยขบวนยุทธการดับไฟป่าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี 4.0  พร้อมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวกันไฟกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยนำกิ่งไม้ใบไม้ หรือวัชพืชมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเป็นต้น  

พลเอกสุรศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นทั่วประเทศมาจากคนจุดไฟเผา ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดูแลควบคุมไม่ให้มีการจุดไฟป่าในพื้นที่ ก็จะลดปัญหาไฟป่าได้ และถ้าเกิดไฟป่าแล้วจะต้องมีระบบการแจ้งเตือนให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายออกไป  หรือถ้าไฟป่าขยายออกไป ก็ต้องเพิ่มกำลังที่มีอยู่เข้าไปจัดการ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันขจัดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภายใน 2 – 3 เดือนนี้ และขอฝากประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเผาวัชพืชมาเป็นปุ๋ย  โดยไปใช้วิธีการอื่นแทนที่ไม่ใช่การเผาซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ มาให้คำแนะนำอยู่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สำหรับปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือปีพ. ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการตรวจพบจุดความร้อนสะสม 7,540 จุด พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 1,139 จุด คิดเป็นร้อยละ 15 ของจุดความร้อนสะสมทั้งหมด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 580 จุด คิดเป็นร้อยละ 8 ของจุดความร้อนสะสมทั้งหมด และพื้นที่เกษตรกรรม 5,821 จุด คิดเป็นร้อยละ 77 ของจุดความร้อนสะสมทั้งหมด พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดตาก 274 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 168 จุด และจังหวัดเชียงราย 92 จุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่