นักเรียนผู้สูงอายุเต้นโชว์งานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดแม่กาโทกหวาก

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  จัดงานปัจฉิมนิเทศ  ก่อนรับปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย  โดย พระครูอาชวพิมล  เจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้สูงอายุ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเรียน การสอน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีนายวรวิทย์  บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธีและเป็นวิทยากรปัจฉิมนิเทศแก่โรงเรียนผู้สูงอายุ แม่กาโทกหวาก ภายในงาน ยังมีการเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่ม นักเรียนผู้สูงอายุ และชมวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมของโรงเรียน และการแสดง  ขับร้องเพลงมาร์ช ประจำโรงเรียน    การแสดง ผู้สูงอายุ ที่ อายุมากที่สุด โดยการเต้นโชว์และ  ซอพื้นบ้านล้านนา ของนักเรียนผู้สูงอายุและรับฟังความรู้สึกของนักเรียนผู้สูงอายุ  ที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานกันทั่วงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นกาเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการรับปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัน ในวันที่  9มีนาคม ที่โรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น