คืนไม้มีค่าให้ปฐพี เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดศรีสะเกษ คืนไม้มีค่าให้ปฐพีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (14 มิ.ย. 62) ที่สาธารณประโยชน์หนองโต่ง หมู่ที่ 12 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กิจกรรมปลูกต้นไม้  โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ

โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นายเจริญ โมงขุนทด เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.อุทุมพรพิสัย  ร่วมปลูกต้นไม้ในสาธารณประโยชน์หนองโต่ง จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย  ต้นยางนา  แดง ประดู่ มะค่าโมง สะเดา และขี้เหล็ก

นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนชาว อ.อุทุมพรพิสัย  ได้ร่วมกันทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ ต.รังแร้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองโต่ง ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะกษ  ให้คงอยู่ตลอดไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่