พิจิตรชาวนาปักดำข้าว ลดเวลาการปลูก 20 วัน

เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มตำเสี่ยงน้ำท่วม เร่งทำการเพาะปลูกข้าว โดยเลือกใช้วิธีการปักดำข้าว แทนการ หว่านเมล็ดข้าว เพื่อลดเวลาการเพาะปลูกให้สั้นลง กว่า 20 วัน และเป็นการประหยัดน้ำต้นทุน ในช่วงการเพาะปลูก

นายประจวบ สุขเปีย เกษตรกรชาวนา ระบุว่า การทำนาในฤดูกาลเพาะปลูก เลือกที่ใช้การทำนาโดยการปักดำ เนื่องจากจะช่วยลดเวลาการเพาะปลูกให้สั้นลง จากการหว่านเมล็ด ถึง 10 วัน และเป็นการประหยัดน้ำ ข้าวแตกกอให้ผลิตที่ดีกว่า

สำหรับ การทำนาโดยใช้การปักดำ แม้ว่าจะลงทุนสูงในช่วงของการเพาะปลูกแต่ก็มีข้อดีหลายอย่างเช่น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่านาหว่านกว่า 10 วัน  ใช้น้ำและปุ๋ยน้อยกว่า  ต้านทานโรคได้ดี  สามารถแก้ปัญหาข้าวดีดซึ่งสร้างความเสียหายในนาหว่านได้ดี และผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวนาหว่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่