ชื่นชม นร.ระนอง เปลี่ยนพานไหว้ครูเป็นการทำกรวยดอกไม้ เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

ชื่นชม นร.ระนอง เปลี่ยนพานไหว้ครูเป็นการทำกรวยดอกไม้ เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

ระนอง- นายชวนะ   คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่าในวันนี้ 13  มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนมีกำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ซึ่งทุกปี เด็กนักเรียนนิยมทำพุ่มไหว้ครูด้วยวัสดุที่ไปซื้อมาจากร้านค้าต่างๆ

 

โดยนิยมนำโฟมมาเป็นส่วนประกอบในการทำพานไหว้ครู ทำให้คณะกรรมการนักเรียน มองว่าเป็นการไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งยังสร้างมลภาวะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้ที่สูง ไม่ประหยัด ไม่ยึดแบบวิถีชีวิตพอเพียง

จึงมีการนำเสนอมายังคณะครูถึงเรื่องดังกล่าว และทุกคนทั้งครู นักเรียนต่างเห็นพ้องตรงกันควรที่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของพานไหว้ครูเป็นแบบกรวยดอกไม้แทน ซึ่งนอกจากสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำพานไหว้ครูได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรูปแบบที่เคยทำมา

โดยนักเรียนทุกชั้นเรียนจะนำเงินที่เหลือจากการทำพานไหว้ครูมาซื้อต้นไม้และนำมาปลูกในบริเวณโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น

นส.ฐปนียากร  พรหมประทานกุล นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า กิจกรรมไหว้โรงเรียนพิชัยรัตนาคารปี2562 แบบพอเพียงและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มจากนักเรียนม.ปลาย ปรับเปลี่ยนการทำพานไหว้ครูเต็มรูปแบบเป็นการทำกรวยดอกไม้วางบนพานแทน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ส่วนเงินที่เหลือนักเรียนได้จัดซื้อต้นไม้มาปลูกบริเวณโรงเรียนแทน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่