โรงสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำช่วยฤดูกาลเพาะปลูกข้าว

โรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเร่งสูบน้ำแม่น้ำยม ช่วยชาวนาเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่กว่า 2000 ไร่

 

โรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง  ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เร่งเดินเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่จำนวน 2 เครื่อง เต็มกำลังเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมที่ผันมาจากจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อส่งน้ำไปช่วยเกษตร ช่วยเกษตรที่เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ กว่า 2,000 ไร่ เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรทำข้าวนาปี ที่เริ่มฤดูการเพาะปลูก

สำหรับโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังลูกช้างเป็นโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยตั้งอยู่บริเวณเหนือฝายยางบ้านสามง่าม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปัจจุบัน ทางสำนักงานชลประทานได้มีการผันน้ำจากคลองบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จนทำให้มีปริมาณให้เกษตรกรได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าว หลังจากที่ต้องหยุดทำการเกษตรกว่า 5 เดือน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่