ระนอง-เกาะสอง ประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนต่อต้านการค้ามนุษย์

ระนอง-เกาะสอง ประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนต่อต้านการค้ามนุษย์

ระนอง-นางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พันตำรวจโท มาวโทนทู ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเกาะสอง ร่วมกันเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระนอง-เกาะสอง ครั้งที่ 14 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและเมียนมา เข้าร่วมประชุม

จากการประชุมผ่านมาคณะทำงานทั้งสองฝ่าย ได้มีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และช่วยเหลือผู้เสียหาย ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิด การประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว การประสานการรับส่งทั้งที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายความช่วยเหลือไปถึง ผู้ประสบปัญหาสังคมชาวเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ รวมถึงหน่วยงานเกาะสองได้ให้ความสำคัญ ในการติดตามข้อมูลจากผู้เสียหายชาวเมียนมา เพื่อนำไปลงโทษผู้กระทำผิดเป็นการปราบปรามและขจัดขบวนการการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพและร่วมกำหนดแนวปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างคณะทำงานศูนย์ประสารนงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระนอง-เกาะสอง เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศและคุ้มครองผู้เสียหายและกลุ่มเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นต่อ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่