ผู้สูงอายุ วันนี้ที่รอคอย “รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน”

ผู้สูงอายุ รับมอบปัญญาบัตร หลังจากเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จนจบหลักสูตร ลูกหลานร่วมแสดงความยินดี ถ่ายรูปพร้อมป้าย ข้อความเตือนสติ ให้เยาวชน รักการเรียน

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดพิธีมอบปัญญาบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งนักเรียนทั้งหมดไม่ใช่นักเรียนภาคปกติ แต่เป็นผู้สูงอายุที่ มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปที่ทำการเรียน จนจบหลักสูตร การเรียนการสอน ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่ท่าโพ ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร   ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในชุมชน ที่จบหลักสูตร จำนวน 35  คน โดยแบ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 29 คน

โดยพิธีมอบ ผู้สูงอายุ ที่จบหลักสูตร ต่างแต่งชุด ครุย เข้าแถวรับมอบปัญญาบัตร โดยมีพระสงฆ์ เจริญสวดมนต์คาถาเพื่อเป็นสิริมงคล กับนักเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งการรับมอบ เนื่องจากผู้สูงอายุ ที่ป่วยด้านสุขภาพขา บรรดาลูกหลาน ต่างต้องช่วยกันพยุง เพื่อเข้ารับปัญญาบัตร และร่วมแสดง ความยินดี ของการรับปัญญาบัตร ก็คือการถ่ายรูป คู่กับบรรดาลูก หลาน ที่ร่วมแสดงความยินดี โดย ผู้สูงอายุ ต่าง ถือป้าย ที่มีข้อความ “จบซะที” “ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน “ รวมถึงข้อความ “ไม่ท้องก่อนจบ”  เพื่อเป็นการ เตือนสติ ให้กับเยาวชน รักในการเรียน

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดการสอน ในระดับพื้นฐานทั่วไป 4 หมวดวิชาหลัก สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมทำกิจกรรมเพื่อรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สูงอายุรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับผู้สูงอายุในตำบลอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่