คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมศรีสะเกษ ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๒

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่