จิตอาสาฯพัฒนาหนองนายั้ง โครงการเพิ่มสวนหย่อมฯอบต.สะเดียง

เพชรบูรณ์-จิตอาสาฯพัฒนาหนองนายั้ง โครงการเพิ่มสวนหย่อมฯอบต.สะเดียง

เวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน ที่บริเวนสวนสาธารณะหนองนายั้ง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลสะเดียงประจำปี 2562 โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สะเดียงเป็นเจ้าของโครงการ มีคณะจิตอาสา 904 จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16, กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3, สภ.เมืองเพชรบูรณ์, คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียงเข้าร่วม

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติสวนสาธารณะหนองนายั้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการกำจัดผักตบชวาพืชน้ำต่างๆและกิ่งไม้ ซึ่งเป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างบูรณาการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่