ผวจ.ระนอง นำจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลนเพิ่มในพื้นที่ถูกบุกรุก

ผวจ.ระนอง นำจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลนเพิ่มในพื้นที่ถูกบุกรุก

ระนอง-จังหวัดระนอง ระดมจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลนเพิ่มในพื้นที่ถูกบุกรุก พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(10 มิ.ย.62)ที่ บริเวณบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ถูกบุกรุก พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน คณะครู นักเรียน จิตอาสา และผู้เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก โดยการปลูกป่าในพื้นที่ถูกบุกรุก พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพราะนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี และทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 10500 ต้น ที่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่