กศน.พบพระ สุดเท่ จัดหลักสูตร การเลี้ยงช้าง สปาช้าง

กศน.พบพระ สุดเท่ จัดหลักสูตร การเลี้ยงช้าง สปาช้าง มีทั้งชาวบ้าน และนศ.ร่วม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 การศึกษานอกโรงเรียนพบพระ จัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ” การเลี้ยงช้าง ” ณ บ้านเพาะช้าง บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยให้นักศึกษา จำนวน 20 คน และมีชาวบ้านอีก 20 คน ได้ศึกษาวิถีชีวิต หมู่บ้านเลี้ยงช้าง การดูแลช้าง เลี้ยงช้าง การอาบน้ำช้าง และขี่ช้าง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่จริง ปฏิบัติอย่างจริงจัง

นางสุภาดา เสาสนา ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวาเล่ย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง  ” การเลี้ยงช้าง ” มีนักเรียน 20 คน ชาวบ้าน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสปาช้าง อาบน้ำช้าง ให้อาหารช้าง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อจะได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพของตัวเองได้ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อหาแหล่งการเรียนรู้ในเชิงนิเวศ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ปกครอง และชาวบ้าน ที่ทางกศน.พบพระได้จัดขึ้น เพราะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมาก มีบรรพบุรุษเลี้ยงช้างมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันลดน้อยลง รวมทั้งช้างที่เหลืออยู่ไม่มาก หลักสูตรนี้จะทำให้ชาวบ้านฟื้นฟูการเลี้ยงช้าง และจะทำให้เยาวชนรุ่นหลังๆ ได้กลับมาให้ความสนใจกับการเลี้ยงช้าง เฉกเช่นในอดีต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่