ชื่นชม นร.ระนองสวมใส่ชุดไทยร่วมปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทุกวันศุกร์

ชื่นชม นร.ระนองสวมใส่ชุดไทยร่วมปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทุกวันศุกร์

ระนอง-นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนใน จ.ระนอง กล่าวว่าทางผู้ปกครองและประชาชนใน จ.ระนองได้ออกมาชื่นชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเยาวชนใน จ.ระนองที่ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยในทุกวันศุกร์ในหลายโรงเรียนในขณะนี้ แม้ว่าในช่วงแรกอาจจะมีความตะขิดตะขวงใจ หวั่นเกรงว่าจะไม่สะดวกแก่นักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนและทำกิจกรรมการเรียน แต่พบว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ปรับปรุงชุดที่ใช้สวมใส่ให้เหมาะสมและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของเด็กนักเรียน และผู้ปกครองที่ต่างเต็มใจและพร้อมใจที่จะสวมใส่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองที่พบว่าในวันศุกร์จะพบเห็นนักเรียนจำนวนมากสวมใส่ชุดไทยมาโรงเรียน สร้างความสวยงามและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นายชวนะ  คำกล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนได้เริ่มโครงการสวมใส่ชุดไทยเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเริ่มในส่วนของนักเรียนชั้น ม.4 ก่อน เพื่อประเมินผลก่อนจากนั้นในปีการศึกษา 2562 ได้ขยายเพิ่มเป็น 2 ระดับคือ ม.4 และ ม.5 ส่วนในอนาคตจะขยายให้ครบทั้ง มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่