ธ.ออมสิน จัด “คาราวานปลดทุกข์ฉุกเฉิน ออมสินดูแลคุณ” จ.ระนอง

ธ.ออมสิน จัด “คาราวานปลดทุกข์ฉุกเฉิน ออมสินดูแลคุณ” จ.ระนอง

ระนอง-ธ.ออมสิน จัด “คาราวานปลดทุกข์ฉุกเฉิน ออมสินดูแลคุณ” จ.ระนองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่เขตจังหวัดระนอง

(8มิ.ย.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายศักดิ์ดา สุรสราญวงศ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดกิจกรรม“คาราวานปลดทุกข์ฉุกเฉิน ออมสินดูแลคุณ” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่เขตจังหวัดระนอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ โดยไม่ต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงิน สอนวิธีทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ได้ทราบถึงรายรับรายจ่าย และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในแต่ละเดือนด้วย

โดยจะอนุมัติให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้จะพิจารณาการให้สินเชื่อจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช่จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่