คปภ.ภาค8 ร่วมคปภ.ระนอง จัดกิจกรรมรณรงค์การประกันภัยและรณรงค์สวมหมวกกันน็อค

ระนอง-คปภ.ภาค8 ร่วมกับ คปภ.จังหวัดระนองจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยกิจกรรมรณรงค์การประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ภาคบังคับ) 100% และรณรงค์สวมหมวกกันน็อคสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

( 7 มิ.ย.62 ) เวลา 09.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมือง จังหวัดระนอง นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยและกิจกรรมรณรงค์การประกันภัย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ 100%

และรณรงค์สวมหมวกกันน็อคสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนปลอดภัย สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยพร้อมปล่อยแถวขบวนรณรงค์การทำประกันภัย พ.ร.บ.

โดยมีพันเอกกิตติ จันทร์เอียด รองผู้อำนวยการ กอรมน.จังหวัดระนอง นางมารศรี สิทธิพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระนองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางมารศรี สิทธิพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า ได้กำหนดแผนงานและกิจกรรมในพื้นที่ จ.ระนอง 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมการรณรงค์การประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครอบผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) 100 % และรณรงค์สวมหมวกกันน็อคสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนปลอดภัย เพื่อขยายผลให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในส่วนของการจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่