นกปากห่างนับร้อยตัว โดยรวมตัวกันหาอาหารบริเวณแอ่งน้ำที่เริ่มมีน้อย

ที่แม่น้ำเก่าคลองข้าวตอก ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  พบนกปากห่างจำนวนนับร้อยตัว รวมตัวกันออกออกหาอาหาร บริเวณลำคลอง ซึ่งมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อย ที่ค้างตามแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหาร เพื่อหากินสัตว์น้ำขนาดเล็ก อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา และแมลง ซึ่งนกปากห่าง ต่างพากันบินมารวมอยู่ภาย ในพื้นที่ๆมีแอ่งน้ำที่ตื้นเขิน โดยนกปากห่าง จำนวนมากจะรวมตัวกันเพื่อหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะบริเวณลำคลอง ซึ่งมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งอาหารของนกปากห่าง จะกินหอยเชอรี่เป็นอาหารรวมไปถึงสัตว์น้ำ เช่นกุ้ง ปู ปลา ในพื้นที่ๆมีแหล่งน้ำเริ่มตื้นเป็นอาหาร สร้างความสมดุล และ ความสวยงามตามธรรมชาติ

 

สำหรับนกปากห่างที่มีจำนวนมากในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ มีแหล่งน้ำจำนวนมาก ทั้งแม่น้ำยม ซึ่งในช่วงน้ำท่วมขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของนกปากห่าง ส่งผลให้มีทั้งนกปากห่างซึ่งเป็นนกประจำถิ่น และนกปากห่างที่อพยพมาจากแหล่งอื่นเพื่อหาอาหารเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่