ศรีสะเกษ-โรงเรียนจับมือชุมชนจัดการศึกษานอกห้องเรียน

วันนี้ (8 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ร่วมมือกับชุมชนบ้านกู่ จัดกิจกรรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนปรางค์กู่ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ

โดยมีคณะครู นักเรียน จำนวน 220 คน ลงพื้นที่บ้านกู่ เรียนรู้จริงการสำรวจข้อมูล การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ใช้ในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอน ซึ่งมีวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ในแต่ละฐานเรียนรู้ เช่น ฐานประวัติโบราณสถาน ปราสาทปรางค์กู่ ฐานสำรวจพืชในสวนเกษตรพอเพียงของชาวบ้าน ฐานสำรวจอาชีพประชาชนในชุมชน ฐานสำรวจภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่อง ทอผ้าไหมชาวกูย ที่บ้านกู่มีความโดดเด่น ในการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ เช่นเปลือกไม้ รากไม้ ใบไม้ต่างๆ เด็กๆนักเรียนและครูให้ความสนใจเป็นอย่ายิ่ง

นอกจากนี้ มีการเรียนรู้ประวัติข้อมูลหมู่บ้านชุมชน และพืช พรรณ ไม้ ที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กๆได้ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยตรง

ด้านนางธนัญญ์ฎา บึงไกร ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กล่าวว่า นักเรียนได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ศึกษาของจริง และได้สนองงานพระองค์ท่าน ตามพระราชดำริฯ อีกด้วย

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่