ศรีสะเกษ เปิดงานทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ

ศรีสะเกษ เปิดงานทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ นำพาผู้บริโภค พบ เกษตรกรชาวสวนโดยตรง คุณภาพดินภูเขาไฟ พ่นลาวาส่งผลให้ เงาะ ทุเรียน มังคุด อร่อยไม่เหมือนใคร ทุกคนที่ได้ชิมก็ติดใจ

วันนี้ (7 มิ.ย.62) ที่ วงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ, นายสิริดล น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรชาวสวนไม้ผลอำเภอขุนหาญ ร่วมกันจัดงาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ ปี2562 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ผู้บริโภค มาพบเกษตรกรชาวสวนไม้ผลโดยตรง

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญ เป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา ทางช่องพระมาลัย ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความหลากหลายของผลผลิต โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอเป็นแหล่งต้นน้ำ มีศักยภาพสูงเหมาะแก่การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น จากแผนพัฒนาของอำเภอทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชยืนต้นกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนดินภูเขาไฟ เงาะ มังคุด สะตอ และยางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของอำเภอ ที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี

นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง สละ ถือว่าเป็นพืชที่มีอนาคต พร้อมกันนี้ชาวสวนอำเภอขุนหาญ ได้จัดงาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลผลิต จากการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวสวนทุเรียน เงาะ ไม้ผลอำเภอขุนหาญในดินแดนดินภูเขาไฟ กินทุเรียนจากสวน ชวนนอนพักโฮมสเตย์  ในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาด นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกๆ ปี

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อำเภอขุนหาญ แม้ว่าจะเป็นอำเภอที่ติดชายแดน แต่ด้วยศักยภาพของภูมิประเทศ ทำให้ได้เปรียบในการผลิตไม้ผลที่ดีที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีดินลาวาเป็นต้นทุน ทำให้ชาวสวนปลูกไม้ผลได้เป็นอย่างดี แถมมีผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจรอทานทุเรียนภูเขาไฟของชาวอำเภอขุนหาญ ส่งผลให้ราคาทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากความนิยมของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับในปีนี้ได้เกิดลมพายุฝนถล่มสวนทุเรียนในหลายรอบ ทำให้ผลทุเรียนเหลือน้อย แต่ความต้องการสูง ด้วยจากคุณภาพทุเรียนที่อร่อยที่สุดไม่เหมือนใคร ทำให้ราคาถีบสูงขึ้นตลอดในระยะนี้ แต่หากเกษตรกรชาวสวนนำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่าย ก็จะเป็นการทำลายชื่อเสียงทุเรียนภูเขาไฟไปทันที ในงานนี้อำเภอขุนหาญ จึงได้ตั้งสายตรวจทุเรียน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่หวังดี นำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่าย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่