นักเรียนจัดพานไหว้ครูชาบูเสร็จงานกินอิ่มพุงกาง

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 6 มิ.ย.62  ที่โรงเรียนวัดฝาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จัดพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นละ 1 คู่ สำรับนักเรียนชายหญิงได้นำขึ้นไปไหว้ครูเป็นอันดับแรก ซึ่งพานไหว้ครูในครั้งนี้นักเรียนได้มีแนวคิดในการจัดตกแต่งได้สวยงาม เช่นพานขนมหวาน พานเงาะ พานสับปะรด และที่แปลกกว่าเพื่อนคือ พานไหว้ครูชาบู ของนักเรียนชั้น ป.5 เป็นพานใหญ่ที่สุด โดยภายในพานมีหม้อดิน ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักต่างๆ เต้าหู้อ่อน และหมู แต่ที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้ธูปเทียนดอกรัก ดอกมะเขือ หญ้าแพรกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีไหว้ครู หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูเด็กๆทำเมนูชาบูรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย

นายกนก กองคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาง กล่าวว่า พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเปิดเทอมแรก ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจาก ธูป เทียน  ได้แก่ ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม  ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ส่วนหญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว  สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียน ถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวให้เกิดประโยชน์   ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ  “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่