โรงเรียนราชประชาฯ15 ให้นักเรียนฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง

เชียงราย-โรงเรียนราชประชาฯ15 ให้นักเรียนฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง

วันที่ 5 มิถุนายน 62 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงภาคเรียนที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีมุมมองและทักษะอาชีพที่สนใจ โดยเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้ประกอบอาชีพนั้นๆในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้อาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนอย่างมีเป้าหมายนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ ตลอดจนเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนดร.กัมพล กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับคุณสุณิษา ตาจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะประสบการณ์การทำงาน (Work Experience) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ ซึ่งได้ให้นักเรียนเริ่มเข้าฝึกงาน ที่บริษัทธนพิริยะสาขาเชียงแสน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นักเรียนจะได้รับชั่วโมงการฝึกงาน คนละ 54 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาคเรียน และจะมีนักเรียนกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปฝึกประสบการณ์การทำงานที่การท่าเรือพาณิชย์อำเภอเชียงแสน อีกชุดหนึ่ง ในขอบข่าย งานการเงิน บัญชี และพัสดุผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กล่าวต่ออีกว่า นักเรียนได้ไปเรียนรู้และสัมผัสจากประสบการณ์โดยตรง ในแต่ละกลุ่มงาน จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน และปัจจุบันนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสนใจ ที่จะเรียนรู้จากการทำงาน เพื่อเติมเต็มทักษะ อาชีพ จากสถานประกอบการจริงๆ มากกว่าการเรียน ภาคทฤษฎี ในห้องเรียนมากขึ้น ซึ่งตนพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์อาชีพ.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่