จิตอาสาพัฒนาคูคลองและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันสิ่งแวดล้อมโลก

สระแก้ว – จิตอาสาจับมือกองกำลังบูรพา พัฒนาคูคลองกุดตาโป้ อ.วัฒนานคร ส่วนพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และคลองกุดตาโป้ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.กกล.บูรพา, พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รอง ผบ.กกล.บูรพา, รองเสธ.กกล.บูรพา, หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกำลังบูรพา ร่วมกับ อ.วัฒนานคร และ เทศบาลตำบลวัฒนานคร ในการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวา บริเวณลำคลองกุดตาโป้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน

 

ส่วนที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น ประธานเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณเนินเขาด้านหลังวัดเขาป่าแก้ว โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น รายงานและให้ข้อมูลโครงการฯ

โดยกิจกรรมปลูกป่าดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมใส่ชุดสุภาพสีเหลือง หรือชุดจิตอาสา เสื้อเหลือง พร้อมเครื่องแบบจิตอาสา เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้ ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัด“กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรในอนาคต

—————————–

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่