ทหารลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมโชว์เต้นตะตุงตวงกลางทุ่งนา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานนำกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงคราม ไปช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาของนางดวงพร บัวระภาบ้านไทยเจริญ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างทหารกับประชาชนกับหน่วยทหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจำนงชัย แสงมะโน รองนายกเทศมนตรี ตำบลศรีสงคราม กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีของชาวไทยอีสาน เนื่องจากชาวอีสานเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีในการร่วมกิจกรรมต่างๆจะช่วยกันทำจนสำเร็จลุล่วง ดารทำงานแบบนี้ชาวอีสานเรียกว่า “ลงแขก” ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน การลงแขกคือการบอกกล่าวขอแรงจากบรรดาเพื่อๆให้มาช่วยทำงาน งานลงแขกนั้น อาจเป็นงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัวก็ได้ ส่วนงานส่วนตัวนั้นมักจะเป็นงานใหญ่สุดกำลังที่คนในครอบครัวจะทำได้ จึงต้องบอกกล่าวให้ญาติ พี่น้อง เพื่อบ้านมาช่วยเหลือเพื่อให้งานสำเร็จ นอกจากจะมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วยังมีประเพณีลงแขกอื่นๆอีกของชาวอีสาน

ทั้งนี้ ทหารได้เต้น เพลง ตะ ตุง ตวง ที่กำลังฮิตอยู่ในโลกโชว์เชียวในขณะนี้ กลางทุ่งนา ทำเอาชาวนาและแขกที่มาร่วมงาน ต่างหัวเราะตบมือให้ทหารที่เต้น และไม่พอ ท่าน ผบ.มทบ.ที่ 28 ยังร่วมเต้นกับทหารและชาวนาอีกด้วย

ภาพข่าว : วสันต์ สุนา จังหวัดเลย