จังหวัดระนอง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดระนอง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 2 แสนตัว โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี ,นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาตะเพียนจำนวน 2 แสนตัวด้วย///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่