วาตภัย พื้นที่อำเภอโพทะเล เสียหาย 3 หลัง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง ได้แก่ (1) บ้านพักอาศัยของนางประเทือง สุริโย เลขที่ 64 ม.6 ต.ทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (2) บ้านพักอาศัยของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ เลขที่ 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (3) บ้านพักอาศัยของนางสังวาล อยู่จู เลขที่ 6 ม.3 ต.บางคลานอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  อำเภอโพทะเลได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่ สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่