ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ 
 ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสุลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนครราชสีม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เดินทางถึงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์และเข้าประจำที่นั่งจัดไว้พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีการแนะนำเชิญว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ร่วมกิจกรรมเดินไปเข้าแถวประจำจุดที่กำหนดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำถวายความเคารพต่อจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเก่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพูดเรื่องกิจกรรมกลับไปนั่งประจำที่นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเดินไปประจำจุดที่กำหนดอ่านประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเข้านั่งประจำที่นั่งชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงพระราชพิธีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและวิทยากรบรรยายประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีดังนี้

1นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนครราชสีมา บรรยายการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 2  นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาบรรยายการจัดเตรียมรำเทิดพระเกียรติแปรอักษรและโรงทาน

3 นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บรรยายการจัดเตรียมพื้นที่ต้นน้ำลำตะคองเนื้อฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 4 ผอ. พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา(นายพรชัย  ศรีวิไลกุลนักวิชาการศาสนาชำนาญการ)บรรยายการจัดเตรียมพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์

5 นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายการจัดเตรียมมหรสพสมโภช

 6นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปะบรรยายการจัดเตรียมควรแช่น้ำศักดิ์สิทธิ์

7 นายวิเชาว์ สมัครธรรมผบ.เรือนจำอำเภอสีคิ้วบรรยายการจัดเตรียมเสลียงสำหรับเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

8พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา บรรยายการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่