หนองคาย พริกราคาดีเร่งเก็บก่อนเน่าตาย

หนองคาย –  ราคาพริกยังดีต่อเนื่อง ราคารับซื้อถึงสวนกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 100 บาท เกษตรกรเร่งเก็บขาย เพิ่มค่าแรงเก็บพริกครึ่งวันสูงถึง 200 – 250 บาท ขณะที่พริกเริ่มเฉาตายเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่

จากการที่พริกมีราคาสูงตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีราคาสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง แต่ภาพรวมผลผลิตในปีนี้มีน้อยที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพริกพันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์ฮอต ขณะนี้ราคารับซื้อถึงหน้าสวนยังสูงกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้บรรยากาศสวนพริกในจังหวัดหนองคาย ที่ส่วนใหญ่นิยมปลูกใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงนี้คึกคัก โดยเฉพาะในเขตตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ เกษตรกรเร่งเก็บพริกเพื่อส่งขายให้ทันกับความต้องการของตลาด และให้ทันก่อนที่ต้นพริกจะเฉาตายทั้งสวน เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ต้นพริกที่อยู่ในที่ลุ่มรากเน่าเริ่มเฉาตายเป็นบางส่วน

จากการที่พริกมีราคาสูงในช่วงนี้ ประกอบกับต้นพริกเริ่มเฉาตายจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของสวนรายหลายยอมจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานที่รับจ้างเก็บพริกสูง เดิมครึ่งวัน คือตั้งแต่เวลา 07.00 น.-11.00 น. จากเดิม 150 บาท เป็น 200 – 250 บาท พร้อมมีอาหารเครื่องดื่มเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้อีก เพื่อเป็นการจูงใจแรงงานให้มารับจ้างเก็บพริกที่สวนของตน อีกทั้งยังต้องมีการจองแรงงานที่จะเก็บพริกล่วงหน้าอีกด้วย.

………………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่