อ่างทอง ปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่างทอง –  ปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยน้อมนำการปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

วันที่ 30 พ.ค.ที่บริเวณ หมู่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นายศิวกร   นิรันดร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร   ธนาคารต้นไม้ภาคกลาง  และบริษัทไทยเรยอนจำกัดมหาชน   ได้ร่วมจัดทำโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    โดยน้อมนำการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

โดยมี นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปลูกในเพื่อที่ดิน  ของนาย ธนิสร นิรันดร ชาวบ้านหมู่ 7 เนื้อที่5ไร่ 3งาน 72 ตะรางวา  มีเป้าหมายในการสนับสนุน  ให้มีการปลูกต้นไม้มีค่าในที่ดิน ของประชาชน  ในตำบลจำปาหล่อและที่สาธารณประโยชน์เนื้อที่ 53 ไร่  และบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา  ในหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 ตำบลจำปาหล่อ  ระยะระยะทาง 4 กิโลเมตร   รวมต้นไม้จำนวน 9,999 ต้น

ด้านนาย กรสมรรถ  เลาพิการนนท์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แก่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เกี่ยวกับไม้หวงห้ามและกระทรวงพาณิชย์   ได้ออกกฎกระทรวง  ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้  การปลูกป่าครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลจำปาหล่อ  ร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

เช่น  ยางนา  พยุง  ตะเคียนทอง  ต้นแดง  ประดู่ป่า  พะยอม  มะฮอกกานี    ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น  กับชุมชนสร้างความมั่นคง  ทางด้านอาหารยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงาน  เพิ่มพื้นป่ารักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภาวะโลกร้อนเป็นทรัพย์สินเป็นเงินออมเป็นการออมเงินเป็นมรดกให้ลูกหลาน รวมทั้งสามารถนำมาเป็นหลักประกันทรัพย์ สำหรับกู้เงินกับสถาบันการเงิน    ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่