” สภากัญชาแม่สอด ” หวังทำเอ็มโอยู.กับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมปลูกกัญชาเพื่อการรักษาโรค

สภากัญชาแม่สอด วางเป้าหมายผลิตกัญชา เพื่อการแพทย์ รักษาผู้ป่วย ไม่แสวงหากำไร ขับเคลื่อนทำเอ็มโอยู.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 62 นายสุพจน์ ขาวเหลือง ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้หารือคณะกรรมการสภากัญชาแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด ในการขับเคลื่อน เพื่อผลิตกัญชารักษาผู้ป่วย โดยไม่แสวงหากำไร และต้องการทำเอ็มโอยู. หรือ บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงร่วมมือระหว่างบุคคล 2 คณะ หรือ ในนามวิสาหกิจชุมชน กับ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม โดยทางสภากัญาชาแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด ได้ประสานกับสภากัญชาฯระดับประเทศ ระดับจังหวัด และกำลังมีการขับเคลื่อนสภาตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 22 ชุมชน เข้าร่วม


นายก่อเกียรติ์ ทรัพย์สาร ผู้ทรงคุณวุฒิ สภากัญชาแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด กล่าวว่า ได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน และทางสภากัญชาแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตกัญชา เพื่อการแพทย์เป็นหลักก่อน และต้องหาผู้มีความรู้ ที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพราะจะทำโดยพละการไม่ได้ นอกจากนี้ ทางสภากัญชาแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด พร้อมที่จะทำเอ็มโอยู. กับสถาบันทางอุดมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมก่อน ส่วนการผลิตนั้น ที่ประชุมเห็นว่าในช่วงแรกจะเป็นรูปแบบ วิธีการ ในการผลิตเพื่อการแพทย์ และการรักษาโรค และจะผลิตแบบเป็นโรงเรือนปิด เพื่อให้สอดคล้องกับพระบัญญัติกัญชา ปีพ.ศ. 2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่